“Ja, ik heb nu werk maar weet niet precies of dit het is hoor. De sfeer is niet passend voor me. Het voelt niet goed, ik weet niet precies wat het is”. Ik heb een client overgedragen gekregen van een collega die met pensioen is. Ik had contact opgenomen met de cliënt om te bespreken of zij een vervolgtraject wilde zoals in de eindrapportage van het re-integratiebureau stond aangegeven. Door wat ik in haar dossier had gelezen hield ik rekening met hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid.

Haar opmerking over sfeer was de eerste die scoorde op de hoogsensitiviteit check.
Ik vroeg haar of zij een vervolgtraject wilde. “Ik weet het niet”, zei ze. “Mag het ook bij een ander bureau? De re-integratie coach deed echt haar best hoor, en ze was heel aardig maar Ik heb toch het gevoel dat ik min of meer tot deze werkplek ben gedwongen. Zij was heel blij dat ik aan het werk ging. Ik wilde haar niet teleurstellen”. Nog één op de hsp check: voldoen aan de verwachtingen van een ander. We bespreken wat zij zoekt, dat weet ze niet precies. Dan vraag ik of zij wel eens van Hoogsensitiviteit heeft gehoord. Ja, de POH-ggz heeft wel eens zoiets gezegd. We gaan er verder op in. Veel prikkels opvangen en het intensieve beleven herkent zij. Zou er ook sprake kunnen zijn van hoogbegaafdheid? “Nou, dat weet ik niet”, zegt ze. “Ik ben wel gepromoveerd. En een psychiater heeft dat ook wel eens aangegeven. Zo wie zo herken ik het bij m’n dochter. Die kon lezen toen zij 3 was”.
Gepromoveerd en dan nu in een ondersteunende functie waar ze mensen achter de broek moet zitten zodat zij documenten etc. op tijd inleveren? Dat is zeker niet passend.

We spreken af dat zij contact gaat opnemen met een re-integratiebureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. In een traject kan zij uitzoeken of er sprake is van hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Uit ervaring weet ik dat dat de start is van nieuw arbeidsperspectief. Veel van de cliënten gaan na zo’n traject aan het werk. Meermalen hebben zij aangegeven dat zo’n traject meer heeft opgeleverd dan de behandelingen bij de psycholoog. Na dit traject weet men beter hoe met zichzelf om te gaan. Wat men nodig heeft op de werkplek en hoe dit aan te geven. Het is geen wonder middel. Er zullen nog steeds obstakels zijn. Maar men weet die nu te duiden.

Dit voorbeeld laat (weer eens) zien hoe belangrijk het is dat de hoogsensitieve eigenschap dan wel hoogbegaafdheid wordt herkend en erkent in een traject. Als dat niet gebeurt kan er wel een resultaat zijn, zeker met deze arbeidsmarkt maar dat is een korte termijn resultaat. Als deze dame en de re-integratiecoach niet weten dat er sprake is van hoogsensitiviteit dan wel hoogbegaafdheid dan zal er eerst gekeken worden hoe de klachten die zij ervaart in het leven en werk kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld behandeling door een psycholoog e.d. Daarbij wordt dan vaak in een re-integratietraject gekeken naar een ondersteunende functie waarbij er niet veel verantwoordelijkheid is. Dat is precies het tegenovergestelde wat deze werknemers nodig hebben. Zij hebben, voor hen, zinvol werk nodig waarin zij zo veel mogelijk autonoom kunnen zijn.

Lijkt simpel? Natuurlijk worden niet alle problemen er mee opgelost. Misschien is er nog sprake van trauma of andere problematiek maar daar kan een behandeling voor gezocht worden die bij haar past. Dus rekening houden met hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid.

En echt het werkt zo goed. 95% van deze WIA-cliënten die een traject ingaan met een gespecialiseerd re-integratiebureau is aan het werk dat voor nu echt past. Zij weten dan wat zij nodig hebben en dat zij over een paar jaar weer wat anders willen. En dat mag, je blijft je ontwikkelen.

Heb je een WIA-, WW- of ziektewetuitkering en wil je begeleiding? Neem contact op met je contactpersoon bij UWV. Bespreek wat er mogelijk is. UWV doet geen tests noch financiert tests gericht op hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit maar wel re-integratietrajecten die hier op gericht zijn.