Privacy gegevens

Fenikscoaching respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en behandelt alle verstrekte informatie vertrouwelijk. Fenikscoaching heeft dit privacybeleid opgesteld naar aanleiding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Fenikscoaching.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fenikscoaching kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Fenikscoaching, en/of omdat je deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fenikscoaching verstrekt. Fenikscoaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Je voor- en achternaam
Je bedrijfsnaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je website-URL

Waarvoor nodig

Fenikscoaching verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je dat wilt en/of om je per e-mail en/of per post te kunnen benaderen als je dat wilt. Daarnaast kan Fenikscoaching je persoonsgegevens gebruiken om een met jou gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren zoals dienstverlening als coaching of training. Fenikscoaching gebruikt je e-mailadres voor toezending van informatie over het boek “Hoogsensitiviteit werkt!” of activiteiten van Fenikscoaching als je hiervoor zelf toestemming hebt gegeven. Voor onze mailingen gebruiken we het online marketingprogramma Mailchimp. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

Bewaren en delen van gegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht, en je persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (en dan ben je daarvan op de hoogte en akkoord), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar maria@fenikcoaching.nl.